สำนักพระราชวังอิมพีเรียลเผยแพร่แถลงการณ์ เมื่อวันศุกร์ มีเนื้อหาเพียงว่า เจ้าหญิงมาโกะแห่งอะกิชิโนะ พระชันษา 29 ปี พระธิดาพระองค์โตในเจ้าชายฟุมิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงคิโกะ มกุฎราชกุมารี จะทรงเสกสมรสกับ นายเคอิ โคมุโระ พระสหายคนสนิทซึ่งมีอายุเท่ากัน ในวันที่ 26 ต.ค.นี้

ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานเพิ่มเติม ว่าการเสกสมรสระหว่างเจ้าหญิงมาโกะกับโคมุระ ซึ่งมีการหมั้นหมายเมื่อปี 2560 จะไม่มีพิธีอย่างเป็นทางการ ทั้งในระดับราชวงศ์ และตามขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ “กระแสคัดค้าน” ต่อความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองซึ่งยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะภูมิหลังของฝ่ายชายที่เต็มไปด้วยข้อครหามากมาย ซึ่งทำให้เจ้าหญิงมาโกะทรงไม่สบายพระทัยอย่างหนัก

ทั้งนี้ เจ้าหญิงมาโกะทรงยืนกรานไม่ขอรับเงินจากราชสำนัก ที่ตามธรรมเนียมจะมอบให้กับสมาชิกราชวงศ์หญิงซึ่งเสกสมรสกับสามัญชน เพื่อให้นำไปใช้ตั้งต้นชีวิตใหม่ โดยมีรายงานว่า เจ้าหญิงมาโกะจะทรงได้รับเงิน 152.5 ล้านเยน ( ราว 46.3 ล้านบาท ) ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่า เป็นเพราะกระแสสังคมที่ยังคงเพ่งเล็งไปที่ฝ่ายชาย และหลังจากนั้น ทั้งคู่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สหรัฐ ซึ่งโคมุระมีแนวโน้มสูงจะได้ร่วมงานกับบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่ง ในนครนิวยอร์ก หลังเดินทางไปศึกษาต่อตั้งแต่ปี 2561

อนึ่ง เจ้าหญิงมาโกะจะทรงเป็นสมาชิกในราชวงศ์ยามาโตะพระองค์ที่ 8 ซึ่งต้องทรงสละฐานนันดรศักดิ์จากการเสกสมรส โดยเจ้าหญิงซายาโกะ พระราชธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิหลวงอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีหลวงมิชิโกะ ทรงสละฐานันดรศักดิ์และเป็นสามัญชน หลังทรงเสกสมรสกับนายโยชิกิ คุโรดะ เมื่อปี 2548 หลังจากนั้น เจ้าหญิงซายาโกะทรงเปลี่ยนพระนามเป็นนางซายาโกะ คุโรดะ