ประธานาธิบดีคาอิส ไซเอด แห่งตูนิเซีย ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แต่งตั้ง ศ.นาจลา บูเดน-รอมฎอน นักวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นำรัฐบาลคนแรกของตูนิเซียที่เป็นผู้หญิง และยังเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมือง ในกลุ่มประเทศซึ่งเป็นสมาชิกสันนิบาตอาหรับด้วย

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ 2 เดือน หลังไซเอดปลดนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง และระงับการประชุมสภาอย่างไม่มีกำหนด ด้วยเหตุผล “เพื่อขุดรากถอนโคนการคอร์รัปชั่น” ถือเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของตูนิเซีย นับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติ “อาหรับสปริง” เมื่อปี 2554

ขณะที่กระแสความเห็นของชาวตูนิเซียส่วนใหญ่เป็นไปไนทิศทางเดียวกันว่า เป็นก้าวย่างสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วม และแสดงบทบาททางการเมืองมากขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังเป็นอันดับแรก